Gud gör allting

nytt!

Välkommen till din kyrka - GRÄNNA PINGST

Jesus är en god vän

Kanske har någon utnyttjat din vänskap eller svikit dig genom att inte finnas där när det behövdes som bäst.

Jesus är en god vän. Han är den perfekte vännen. Och även om vi svikit honom, är han ändå alltid en god vän till oss.

Trots att vi vänt honom ryggen, förstod Jesus att det enda sättet att rädda vår vänskap med honom var att dö för våra misstag och misslyckanden – vilket han gjorde helt frivilligt.

På grund av Jesus och hans död på ett kors, har vi möjlighet att bli goda vänner med Jesus och kan dagligen umgås med honom. När vi utvecklar vänskapen med honom lär vi oss några fantastiska saker om honom;

Jesus är en god vän som älskar oss mer än vad vi någonsin kan älska honom, mer än vi kan älska andra eller ens oss själva.

Jesus är en god vän som vill visa oss hur man lever och älskar på ett sätt som ärar Gud och ger tillfredställelse i livet.

Jesus är en god vän som förlåter oss våra misstag även då vi inte förtjänar det. Han offrar sitt liv så att vi kan leva.

Jesus är en god vän som älskar att ha roligt. Han tillbringar mycket av sin tid på fester tillsammans med sina vänner.

Jesus är en god vän som vill lyssna. Och inte bara det, han ber för och tillsammans med oss när han hör våra böner. Han bryr sig om vad som händer i våra liv.

Tillbaka
Jesus är en uppriktig vän
Jesus är en mäktig vän
Boka samtal