Gud gör allting

nytt!

Välkommen till din kyrka - GRÄNNA PINGST

Jesus är en mäktig vän

Jesus är en mäktig vän som i Bibeln tituleras Kung och segrare.

Han är Kung över hela skapelsen och han upprättar sitt rike här på jorden så som i himlen. Det betyder att ingenting står utanför hans inflytande och allting är underställt honom.

Jesus är en mäktig vän som har besegrat Satan, synden och döden. Jesus dog på ett kors för våra synder och uppstod i seger över döden. Han lever idag. Och en gång kommer han tillbaka för att tillintetgöra ondskan en gång för alla. För den som litar på Jesus finns ingen anledning att vara rädd eftersom Satan inte har någon makt över oss. Synden kontrollerar oss inte längre och våra synder är förlåtna. Döden är inte slutet, men början på ett nytt liv med Jesus.

Jesus leder kyrkan genom sin helige Ande. Han leder människor ut från synd och skam till liv och förlåtelse. Han skapar en gemenskap där människor kan hjälpa varandra och världen.

Jesus är en mäktig och generös vän. Han ger förlåtelse och nåd till alla som ber honom. Han ger sitt liv till oss. Han ger oss sin helige Ande som ger kraft till att leva i Jesus seger och styrka.

Jesus är en god vän
Jesus är en uppriktig vän
Boka samtal