Gud gör allting

nytt!

Välkommen till din kyrka - GRÄNNA PINGST

Jesus är en uppriktig vän

Jesus är en uppriktig vän. Han säger som det är när han talar om sig själv, om oss, och om världen.

Som en uppriktig vän berättade Jesus att han var Gud, att han kom från himlen för att bli en människa i sin egen skapelse, att han var syndfri, att han skulle dö på ett kors för våra synder och att han är den enda vägen till himlen.

Som en uppriktig vän konfronterade Jesus våra felsteg. Han sa att det är omöjligt för oss att ha kontakt med Gud på grund av vår synd, och att han erbjuder det enda sättet att upprätta vänskapen med Gud.

Som en uppriktig vän undervisade Jesus att den här världen är trasig och behöver lagas. Jesus lovade att komma tillbaka och laga den trasiga världen. Den dagen kommer det inte att finnas fler tårar, inga sjukdomar och ingen smärta. Jesus kommer att göra skapelsen bra igen.

Jesus är en god vän
Jesus är en mäktig vän
Boka samtal