Gränna Pingstförsamling
Gränna Pingst

Om oss

Gemenskap över alla generationer

Vi är en gemenskap av människor på väg. Våra liv är långt ifrån perfekta, men vi håller på att utveckla och uppleva en förvandlande relation med Jesus och varandra. Alla är välkomna hit, oavsett din historia, dina frågor, tvivel eller omständigheter. Vår gemenskap handlar om att leva livet tillsammans och att medvetet växa som människor samtidigt som vi stöder och tjänar varandra och vår omvärld.

Vår tro

Här i Gränna Pingst bekänner vi den kristna tron som bygger på en relation med Jesus. Vi tror att Gud har skapat oss människor till att leva i en relation med sig och för att göra det möjligt sände Gud Fadern sin son Jesus till att leva här på jorden och genom sin död försonade han oss med Gud. Tron är något dynamiskt, som ständigt utvecklas och hos oss får tron ta sig olika uttryck. Oavsett om du har en tro eller inte, så är du välkommen till oss. Vi vill vara en plats där man får ställa frågor, där man får utvecklas och växa. Vår tro bygger på Bibeln som Guds ord och på den kärlek som Gud vill visa varje människa – ”Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” (1 Johannesbrevet 4:10)