Gränna Pingstförsamling
Gränna Pingst

Vår verksamhet

Gudstjänster

Söndagar kl. 16.30 möts vi till gudstjänst men innan det, från kl. 16.00 är det fika. Gudstjänsten är navet i allt vi gör, för då samlas vi som en stor familj, alla åldrar och prisar Gud tillsammans. I en gudstjänst finns det utrymme för lovsång och predikan och vi vill erbjuda möjlighet att ta emot personlig förbön. Vi börjar alltid med att vara alla tillsammans och efter en stund får barnen gå till söndagsskolan och ha en egen samling. Vi värdesätter högt denna mötesplats, då unga och äldre kan dela tro och hjärta, livserfarenheter och drömmar med varandra.

Under sommarsäsongen (juli & augusti) är gudstjänsterna varannan vecka och kl. 18.00. Se kalendern för datum.

Bönesamlingar

Vi tror på en Gud som är nära och som vill ha en personlig relation. Precis som andra relationer, får relationen med Gud näring genom samtal och gemenskap. Det är vad vi kallar bön. Därför möts Gränna Pingst till regelbundna bönesamlingar där vi ber tillsammans, som ett komplement till den enskilda bönen. Vi ber för år stad och vårt land, liksom vi ber för varandra och saker vi önskar för andra och vår församling.

Varje onsdag kl 11 och kl 19 möts vi i kyrkan för dessa bönesamlingar. Välkommen att utforska bönens dimension!

Barn & ungdomar

Vi sätter stort värde på den yngre generationen och vi har olika verksamheter för olika åldrar. Navet för barn i alla åldrar är söndagsskolan som pågår parallellt med söndagssgudstjänsten varje söndag. Utöver det har vi musikskola och Fredax under några veckor varje termin för mellanstadiet. Ungdomarna samlas varje fredagkväll till sin egen samling, SEND. Fredagarna samlar ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet. Därutöver har de egna smågrupper för olika åldrar. Vi har konfirmationsundervisning vartannat år för dem som går i åk 8 och 9, nästa konfagrupp kommer att gå läsåret 2024-2025.

Allträff

Allträff - är en öppen och lättsam samling för daglediga. Vanligen en gång per månad. Man brukar ha ett varierat program med sång, berättelser eller något som färgas av den som är inbjuden, och medverkar. Allsång, gemenskap och fika.

Sångstund

Sångstund på Grännas äldreboende - brukar en grupp ha en gång i månaden. Ofta lördagar. Sångstunderna varvas, så att Grännas kristna församlingar håller dom.

Smågrupper

Hos oss finns möjligheten att vara med i en mindre gemenskap som vi kallar smågrupper. Smågrupperna kan beroende på vilka som möts ha lite olika innehåll på sina träffar. Men några grundtankar är att: Den lilla gemenskapen kompletterar Gudstjänsterna, den större gemenskapen. I en mindre gemenskap är det lättare att lära känna varandra, gå lite djupare och dela livet med varandra. Vi möts i hemmen, kyrkan eller där vi kommer överens om. Vår längtan är att här kan vi växa som människor och i vår tro på Gud. Ha roligt tillsammans, dela livserfarenhet, samtala om livet med bibeln som stöd, inspirera varandra i att vara lärjunge till Jesus, be tillsammans och för varandra mm Alla är välkomna in i gemenskapen i våra smågrupperna så om du är nyfiken så prata med någon i församlingen eller hör av dig till: länk till info@grannapingst.se